Tanulmány

Shadow IT az új IT-menedzsment háromszögben

A nagyvállalati környezetben működő üzlet-vezérelt informatikai területek szóhasználatában egyre elterjedtebb fogalom a „folyamatos tűzoltás”. De vajon mi okozza ezt a jelenséget? Miként küzdhetünk az ad-hoc felmerülő problémák kiváltó okaival? Miként viszonyulnak az üzleti döntéshozók a belső IT kiszolgáló területekhez, illetve milyen kockázatai lehetnek az üzletvezérelt informatikai megoldások bevezetésének?

Az "informatikai tűzoltás" arra utal, hogy az informatikai szakembereknek gyorsan kell reagálniuk az előre nem látható problémákra, és kevés idő marad a tervezésre vagy a hosszú távú hatásvizsgálatra.
Ez gyakran magában foglalhatja a válságkezelést, az incidenskezelést és a katasztrófa utáni helyreállítást, különösen a kritikus informatikai infrastruktúrával összefüggésben. Az árnyék-IT jelensége olyan szoftvereket, szolgáltatásokat, vagy informatikai eszközöket jelent, amelyek kívül esnek a belső IT területek hatáskörén. Az árnyék-IT összetettségének megértéséhez szükséges az informatikai területek, az üzleti területek és a beszállítók fő mozgatórugóinak megértése.

Míg az eredményes IT-menedzsment magában foglalja az idő, a költségek és a minőség egyensúlyát, addig az árnyék-IT kockázatai akkor merülnek fel, ha a költséghatékonyság, agilitás és jövőállóság egyensúlyában torzulások lépnek fel. Ennek egyik oka lehet az IT költségek nem megfelelő elosztása az érintett területek között.

Kíváncsivá tettünk a fenti kérdésekre adott válaszokkal és az ezeket támogató megoldásainkkal kapcsolatban? Olvasd el kollégánk, Fábián Tamás elemzését a témáról: Shadow IT az új IT-menedzsment háromszögben