Egységes adatkezelés és riportolás megvalósítása

Mivel nemzetközi kereskedelmi banki ügyfelünknél az üzleti riportigények napi gyakorisággal változtak, így megoldást kellett találni arra, hogy az adattárházba több, mint 50 forrásrendszerből érkező adatállományok gazdagítása, az adatpiacok, a riportok kisebb-nagyobb módosítása informatikai beavatkozás nélkül, dokumentált, visszakereshető módon valósulhasson meg. Megoldásunkban, a Clarity MISKA file fogadási moduljában az üzleti felhasználók megadhatják a file fogadásának, transzformációjának, az adatok gazdagításának, illetve modifikációjának szabályait, amelyek így a betöltés során automatizáltan, egységesen kerülnek végrehajtásra. A MISKA file fogadási moduljának kialakítása során nagy figyelmet fordítottunk az adatminőség biztosításával kapcsolatos ellenőrzések és visszakereshetőség biztosítására: a rendszer automatikusan jelezi az esetleges hibákat, inkonzisztenciákat, így a forrásadatok töltése és transzformációja IT beavatkozás nélkül, sztenderd módon és szignifikánsan jobb adatminőség mellett történhet, mint korábban. A rendelkezésre álló felületen az üzleti felhasználók rugalmasan változtathatják igényeiket, amely így beépül az adattöltési és transzformációs folyamatokba. A MISKA file fogadási moduljának alkalmazásával jelentősen csökkent a szükséges adategyeztetések mennyisége a szervezeti egységek között, csökkentek az átfutási idők és dinamikusabb lett a jelentések változásának kezelése.

Eredmények számokban:

  • 500+ mapping és paraméter tábla kezelése
  • 50+ forrásrendszer
  • 100+ forrásállomány rendszeres feldolgozása
  • 9 specifikus MISKA modul - 1 egységes felhasználói felület
  • 100+ egyidejű felhasználó
  • Adminisztráció és módosítások elvégzése 15 percen belül
  • Üzleti területek közötti adategyeztetési igények 70%-kal csökkentek