BI eszköz kiválasztása és beszerzése statisztikai adatfeldolgozáshoz

Az ügyfelünk adatvagyona bonyolult struktúrájú, amely a hatósági feladatellátó tevékenységéből ered. Ez az adatvagyon tulajdonképpen a magyar pénzügyi szektor makro és mikro szintű üzleti működésével kapcsolatos. A rendkívül széleskörű adatmennyiség elemzéséhez ügyfelünk különféle BI (riportkészítési és elemzési) eszközt használt, amelyek képesek adatátalakításra és jelentések készítésére. E komplex BI architektúra és eszközrendszer konszolidálásának érdekében a Magyar Nemzeti Bank, hogy elindít egy projektet, amelynek keretében egy egységes BI eszközt választ ki az adattárházukban lévő adatok kinyerésére. Cégünket bízták meg azzal, hogy tárjuk fel és azonosítsuk a potenciális BI eszközöket, amelyek eleget tesznek az MNB követelményeinek, valamint kérjük fel az érintett szoftvergyártókat a megoldásaik bemutatására. E rendszerbemutatók során a megkeresett cégeknek egy sajátos adattranszformációs és jelentéskészítési feladatot kellett megvalósítaniuk az adott BI eszközzel. A bemutatók után elkészítettünk egy döntéstámogató dokumentumot, amelyben javaslatot tettünk a bevezetésre javasolt BI architektúrára.

 

Eredmények számokban:

  • minta adatbázis elkészítése BI rendszer bemutatásához 70 millió rekorddal
  • sajátos adatátalakító feladat kijelölése a rendszert bemutató cégeknek
  • 7 leginkább javasolt BI szoftver funkcionalitásának és teljesítményének részletes elemzése