Blog

ASP kávészünet interjú

HÍREK | 2019 October 24, Thursday

Clarity- Mi az az ASP, miről szólt az ASP 2.0 projekt?

ASP csapat- Az önkormányzati ASP (Application Service Provider) egy Szolgáltatás Orientált Architektúrára (SOA) épülő, egységes futtató környezetet és adatbázis szolgáltatást használó, modulárisan felépülő, integrált szakrendszeri szolgáltatás halmaz. Egyszerűbben: az önkormányzati ASP rendszer egy olyan infrastruktúra és szolgáltatásrendszer, amely az önkormányzatok feladatellátásához nyújt központi informatikai támogatást. Az ASP-hez már az összes helyi önkormányzat csatlakozott.

A Clarity egyaránt részt vett az ASP megvalósítására irányuló önkormányzati ASP 1.0 pilot projektben (2012-2015 között) és az országos kiterjesztésre irányuló ASP 2.0 projektben (2017-2019 között).

Clarity- Milyen előnyöket nyújt az önkormányzatoknak és a felhasználóknak az ASP?

ASP csapat- Az ASP rendszer az önkormányzatoknak egységes felületen, felhőalapú szolgáltatásként teszi elérhetővé a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását. Továbbá adattárház létrehozásával biztosítja a releváns szakrendszeri adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

Az ASP-n keresztül az önkormányzati felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások köre igen széles: a keretrendszeren túl belefoglaltatik az iratkezelő rendszer, gazdálkodási rendszer, önkormányzati adórendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, ipar és kereskedelmi rendszer és hagyaték leltár rendszer, illetve az ASP Adattárház. Az önkormányzat és ügyfelei (lakosság és vállalkozások) közötti kapcsolattartást támogatja az Önkormányzati Település Portál és az elektronikus ügyintézési portál (E-Önkormányzat Portál).

Az ASP segítségével az önkormányzatok megfelelnek az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az önkormányzatok ügyfelei (az ASP-hez nem rendszercsatlakozással csatlakozott önkormányzatok kivételével) saját nevükben vagy képviseleti eljárásban az E-Önkormányzat Portálon keresztül tudják elektronikusan intézni ügyeiket, mint az elektronikus űrlapok online kitöltése és beküldése, adóegyenleg lekérdezése, adóbevallás információk megtekintése és a futó ügyeinek követése státusz lekérdezéssel.

A portál felkészült az önkormányzat által kivetett díjak, illetékek, számlák elektronikus befizetésének támogatására is, de ez a szolgáltatás még nem került élesítésre.

Clarity- Az ASP hatására milyen szinten és hogyan alakulhat át az önkormányzatok működése?

ASP csapat- Az ASP infrastruktúrája és szolgáltatásrendszere ellenőrzöttebbé és átláthatóbbá teszi az önkormányzati működést. Nő a működési hatékonyság, kevesebb a hibázási lehetőség és jelentősen csökkennek az önkormányzatok terhei.

Az ASP a központi szolgáltatások biztosításával leveszi a fejlesztési feladatok terhét az önkormányzatokról. A külső és belső szolgáltatásokkal integrált szakrendszerek használata és az elektronikus ügyintézési lehetőségek körének bővítése jelentősen megkönnyíti a feladatellátást, és javítja az ügyfélélményt is.

Clarity- A Clarity milyen támogatást nyújtott az ASP 2.0 projektben? Mik voltak a fő feladataink?

ASP csapat- Igazgatásszervezés címszó alatt sokrétű szolgáltatást nyújtottunk: támogattuk a tesztmenedzsment feladatokat, a rendszerek adatminőségének fejlesztését, az önkormányzati csatlakoztatásokat, saját ErgonomX nevű megoldásunkkal az ASP-szakrendszerek működésének és felületeinek egységesítését, az ASP szolgáltatás-menedzsment rendszerének továbbfejlesztését, az ASP adattárház és BI kompetencia központ kialakításának szakértői feladatait, illetve egy részletes elemzést állítottunk össze az ASP továbbfejlesztési lehetőségeit illetően.

Kiemeljük még az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatásrendszer továbbfejlesztésének tervezését, amelyet Megrendelőnkkel és a fejlesztőkkel hatékony együttműködés keretében végeztünk.

Clarity- Mi volt az ASP 2.0-ben a legnagyobb kihívás?

ASP csapat- Az ASP 2.0 projektünk több, mint 2 évig tartott, ezért nehéz egyetlen dolgot kiemelni. Talán a legkomplexebb feladatot a szakrendszeri fejlesztési feladatok specifikálásának támogatása és nyomon követése jelentette.

Ezt az alábbi számokkal érzékeltetjük: egyetlen Megrendelőnk egy hattagú konzorcium tagjaként volt felelőse a fejlesztési feladatoknak. A feladat keretében 368 fejlesztések igényt menedzseltünk, amelyek megoszlottak az egyes konzorciumi tagok által fejlesztett hat darab belső fejlesztésű rendszer és hét darab, külső szállító által fejlesztett rendszer között.

Clarity_kaveszunet_webkep_2_1022
Clarity- Mit tanultunk a projektből, milyen kompetenciákat tudunk a későbbiekben hasznosítani más projekteken?

ASP csapat- A projektben résztvevő kollégák projektmenedzsment szempontból rengeteget tanultak egy sokszereplős megrendelői és szállítói környezet működéséről, érdekviszonyairól és az ezekkel összefüggő tanácsadói feladatok kihívásaiból. A szakmai fejlődést a közigazgatási és önkormányzati működési ismereteink bővülése és az elektronikus ügyintézési fejlesztések megismerése jelentette. A központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások bár jól vizsgáztak, de mind ügyfélélmény, mind a szolgáltatások terén komoly fejlődési potenciál van előtte.

Clarity- Mi volt az ASP 2.0-ben a legnagyobb sikerünk?

ASP csapat- A válasz helyett hadd idézzük Megrendelőnk, a Magyar Államkincstár képviselőjét: „a Clarity nélkül az ASP 2.0 biztosan nem valósult volna meg”.

Clarity- A szerződésünk 2019. május 31-én lejárt, azonban kollégáink – új szerződés keretében – továbbra is az ASP-n dolgoznak. Ők mit visznek tovább, mi a feladatuk?

ASP csapat- Az ASP Adattárház fejlesztési feladatokat támogatják szakértő kollégáink. Kiemelten a gazdálkodási rendszer adatpiacához kapcsolódó szakmai feladatokat, tesztelést, riporttervezést, riportfejlesztést, valamint a projektben kiválasztott Microsoft Power BI üzleti intelligencia eszköz használatának elsajátítását.

Clarity- Köszönjük szépen az interjút és további hasonló sikereket kívánunk!

Clarity_kaveszunet_webkep_1_1022