clarity.hu

ENG
Szolgáltatások Üzleti technológiák
 

Folyamatmenedzsment és működésfejlesztés

Működésfejlesztési palettánk alapja a folyamatmenedzsment, melynek segítségével átláthatóan, tervezetten és hatékonyan valósíthatóak meg komplex informatikai és szervezetfejlesztési projektek.

Projektmenedzsment és minőségbiztosítás

Kiemelten fontosnak tartjuk a tervszerű, ütemezett, független szemléletű és objektív szempontokhoz kötött minőségbiztosítást. Szakértő tanácsadóink a meghatározott szakmai tartalom szem előtt tartása mellett segítik ügyfeleiket a projektek határidőre és a tervezett költségvetési keretek között történő megvalósításában.

IT szervezetek vezetésének támogatása

Komplex informatikai szervezetek CIO-it támogatjuk munkájukban az IT stratégia megalkotásától kezdve az IT governance modell kidolgozásán keresztül a költséghatékony IT szervezet kialakításáig. Szolgáltatásunk kiterjed az IT szolgáltatási központok létrehozására épp úgy, mint a központi licence gazdálkodás megszervezésére.

E-beszerzés és közbeszerzés fejlesztése

Célunk a beszerzési és közbeszerzési folyamatok fejlesztése és a komplex beszerzések lebonyolításának szakértői támogatása. Saját szerződés-nyilvántartási Információs Rendszerünket (SzIR) a beszerzési folyamatok hatékony IT támogatásának céljából fejlesztettük ki.

Forrásbiztosítás: Pályázatírás és pályázatmenedzsment

A támogatásszerzés alapja a sikeres pályázatírás, míg az eredményes felhasználása az ehhez kapcsolódó eredményes pályázatmenedzsment. Az általunk nyújtott szolgáltatások ügyfelünk kezdeti „útkeresésétől”, a támogatási szerződés megvalósításán keresztül, a projektzáró ellenőrzés támogatásáig felölelhet minden feladatot.

Üzleti technológiák

Technológia vezérelt üzleti megoldások megvalósítása az üzleti képességek fejlesztése céljából.

 

Adat- és információ menedzsment

A stratégiai szinten kezelt adat- és információ menedzsment elengedhetetlen fontosságú minden szervezet számára, hiszen gyorsan változó üzleti környezetben kell biztosítani a kulcsfontosságú folyamatok információ igényének megbízható kiszolgálását.

Adat platformok és üzleti intelligencia

Egy szervezet sikerének alapvető feltétele, hogy versenyelőnyt jelentő információvá tudja formálni a rendelkezése álló adatvagyont, és megfelelő hatékonysággal legyen képes kiszolgálni az üzleti, ügyviteli működéshez szükséges, folyamatosan változó információ igényeket.

Nagyvállalati IT megoldások

Nagyvállalati környezetben megvalósított informatikai megoldások üzleti értékét nagymértékben meghatározza, hogy a megoldások milyen mértékben elégítik ki a megfogalmazott követelményeket, illetve azokban mennyire jelennek meg az adott megoldás használatának hatékonyságával kapcsolatos elvárások.

Ügyfélkezelés és Ügyfél-élmény menedzsment

A vállalatok versenyképessége abban rejlik, hogyan képesek kiszolgálni az ügyfeleik igényeit és üzleti modelljeiket a folyton változó világhoz igazítani. Ennek sikeres megvalósítása fejlett technológiai megoldásokat és ehhez illeszkedő, kiforrott, ügyfélközpontú eljárásokat, továbbá az ügyfelek mély ismeretét igényli.

IT rendszerfejlesztés

Nagyvállalati ügyfeleink versenyképességének biztosítása célzott technológiai megoldások megvalósításával.

 

Alkalmazásépítés

A gyorsan változó igények és a folyamatos mozgásban lévő piacok egyre komolyabb elvárásokat támasztanak a szoftvermegoldásokkal szemben. Az új alkalmazásfejlesztési platformok a rendelkezésre álló építőelemek és módszerek használatával nagyon rövid idő alatt teszik lehetővé új megoldások bevezetését. Ezek a platformok a dobozos szoftverek és egyedi fejlesztések előnyeivel egyaránt rendelkeznek.

IT architektúra tervezése, átalakítása

A digitális transzformáció korában a vállalat IT architektúrája teszi lehetővé a különböző alkalmazások együttműködését, szolgálja ki az elektronikus csatornákat, így biztosítva az üzleti folyamatok optimális működését és igény szerinti fejlesztését.

Egyedi szoftverfejlesztés

Az egyedi szoftverfejlesztés speciális üzleti igények esetében nyújthat teljes körű, egyedi igényekre szabott megoldást. Az egyedi fejlesztések megvalósításának kockázatai bevált technológiák, sztenderd megoldások és kész komponensek használatával csökkenthetők.

  X

Folyamatmenedzsment szolgáltatás

A folyamatok tudatos menedzselése révén a szervezetek teljesítménye tartósan javítható, melyet szervezetre szabott folyamatmenedzsment módszertanok és eljárások készítésével, bevezetésével támogatunk.

Megoldásunk

saját fejlesztésű folyamatmenedzsment és folyamatszabályozási módszertan.

Kulcsszavak
 • Folyamat menedzsment audit
 • Modellező eszköz kiválasztás
 • Maturity modell
 • Folyamatmenedzsment módszertan
 • Folyamatszabályozási módszertan
 • FEUVE módszertan

Folyamatok és IT rendszerek modellezése

Folyamat és architektúra modellezéssel támogatjuk a folyamat központú fejlesztéseket, valamint az új informatikai rendszerek és szolgáltatások bevezetését.

Megoldásunk

Folyamatmenedzsment tevékenységünket a piacvezető MEGA vállalati architektúra szoftver hazai partnereként, az ARIS és Microsoft termékek ismeretével végezzük.

Kulcsszavak
 • Iratkezelés
 • Elektronikus ügyintézés
 • Gazdálkodás
 • ITIL
 • Közbeszerzés
 • Iparági folyamatkeret
 • Hatósági eljárások automatizálása
 • Workflow alapú rendszerek
 • Mega BPMN
 • Aris
 • Folyamatmodell
 • IT architektúra
 • IT city planning
 • Alkalmazás fa

Komplex igazgatásszervezés

A közigazgatási intézmények számára olyan komplex támogatást nyújtunk, ahol a jogi-igazgatási szabályozás, a folyamatok és az IT rendszerek közötti kapcsolat megteremtésével a fejlesztési projektek eredményesen megvalósíthatóak.

Kulcsszavak
 • adat
 • folyamat
 • IT rendszer
 • jogszabály
 • szabályozás
 • szervezet
 • ASP központ
 • komplex IGSZ
 • önkormányzat

Szervezetfejlesztés

Támogatást nyújtunk a szervezetek racionalizációs és konszolidációs törekvéseihez a folyamatok feltárásán és optimalizálásán, valamint a kapcsolódó erőforrások gazdálkodás-tervezésén keresztül.

Megoldásunk

saját fejlesztésű munkaerő-tervezési módszertan (CMT), optimalizált újratervezett folyamatok.

Kulcsszavak
 • Létszámtervezés
 • Szervezetátalakítás
 • Folyamatfejlesztés
 • LEAN

Komplex projektek projektmenedzsment támogatása, szakmai irányítása

Támogatjuk ügyfeleinket a projektek tervezésében, ütemezésében, a működési rend felállításában, valamint a megvalósítás nyomon követésében. Célunk a projektek megfelelő szakmai irányításának és kontrollingjának biztosítása.

Megoldásunk

szolgáltatásunkat a saját fejlesztésű SATU modell alapján végezzük.

Kulcsszavak
 • Projektvezetés támogatás
 • Változásmenedzsment
 • Kockázatmenedzsment
 • Programirányítás
 • Projektműködés és adminisztráció
 • Döntéselőkészítés
 • CMC
 • IPMA

Projekt termék és folyamat minőségbiztosítás

Szolgáltatásunk kiterjed, mind a projekt folyamatok mind a projekt termékek minőségbiztosítására, tesztjére. Előre jelezzük a kockázatokat és javaslatokat teszünk azok elhárítására. Így biztosítjuk a projekt elvárásoknak megfelelő megvalósítását.

Megoldásunk

Munkánk alapja a saját projektmenedzsment és projektmenedzsment biztosítási módszertanunk.

Kulcsszavak
 • Minőségbiztosítási terv
 • Termékdefiníció
 • Projekt audit
 • Minőségellenőrzés
 • Minőségtervezés
 • PRINCE2
 • PMBoK® Guide
 • Döntéselőkészítés
 • Átadás-átvétel támogatás

IT stratégia alkotás és akciótervezés

Ügyfeleink igényei szerint skálázható intenzitással közreműködünk IT stratégia készítésében, illetve az azt követő akciótervezésben.

Megoldásunk

A nemzetközi sztenderdeken alapuló saját fejlesztésű módszertan.

IT szervezet létszámtervezés

Ügyfeleink valós igényei alapján elvégezzük az informatikai szervezet létszámtervezését. Azonosítjuk a kompetencia- és erőforráshiányokat és többleteket. Az optimális állapot eléréséhez szervezetfejlesztési javaslatot készítünk.

Megoldásunk

DQM Pro: adatminőség menedzsment megoldás - az adatminőség folyamatos és kampányszerű javításához.

IT szolgáltatói központ kialakítása

Közreműködünk informatikai központi szolgáltató-szervezetek kialakításában.

Megoldásunk

A nemzetközi sztenderdeken alapuló saját fejlesztésű módszertan.

Licence gazdálkodás

Nagy SAP felhasználó szervezetek számára licence auditot végzünk és javaslatot teszünk a fizetendő licencdíj csökkentésére.

Beszerzés és közbeszerzés fejlesztése

Szolgáltatási portfóliónk ügyfeleink igényeitől függően kiterjed a beszerzések stratégiai tervezésére, a beszerzés, közbeszerzés központosítására, az eljárási gyakorlat fejlesztésére, valamint a beszerzési és közbeszerzési informatikai rendszerek fejlesztésére.

Megoldásunk

Saját fejlesztésű Szerződés-nyilvántartási Információs Rendszer (SZIR), amely támogatja a beszerzési igények kezelését, az eljárások nyomon követését, illetve a szerződéstípus menedzsmentet és publikációs tevékenységet.

Kulcsszavak
 • Szerződés-nyilvántartás
 • Központosított közbeszerzés
 • Beszerzési stratégia
 • Elektronikus közbeszerzés

Közbeszerzés elektronizálás

Illeszkedve az Európai Unió összeurópai szinten működőképes elektronikus közbeszerzési rendszer megteremtésének törekvéséhez, támogatjuk Ügyfeleinket egyedi e-közbeszerzés koncepciók kialakításában és megvalósításában.

Kulcsszavak
 • EU irányelvek
 • E-kommunikáció
 • E-szolgáltatások
 • Közbeszerzési Portál

Komplex beszerzés előkészítésének és lebonyolításának támogatása

Ügyfeleink számára a projekt specifikumoknak megfelelő komplex közbeszerzés támogatási szolgáltatást nyújtunk a projektek teljes életciklusa mentén. Részt veszünk a beszerzések, közbeszerzések tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában.

Kulcsszavak
 • Közbeszerzési referens
 • Alkalmassági kritériumrendszer
 • Bírálati szempontrendszer
 • Műszaki leírás
 • Szerződéstervezet
 • Ajánlatok értékelése
 • Tárgyalások támogatása

Projektfejlesztés (pályázati konstrukció azonosítása)

Ügyfeleinket támogatjuk a fejlesztési koncepció megalkotásban, a koncepcióhoz illő optimális pályázati konstrukció kiválasztásában, valamint a döntés előkészítését követően a döntéshozatal során.

Megoldásunk

Saját, teljes projekt-életciklust lefedő, elemekből felépített projektfejlesztési módszertan, ami az építőkockáknak köszönhetően rugalmasan illeszthető az aktuális igényekhez.

Kulcsszavak
 • Forrás feltárás
 • Projekttervezés
 • Pályázati döntés-előkészítés
 • Szakmai koncepció alkotás

Pályázatírás

Segítjük Ügyfeleinket a pályázati dokumentáció fejlesztési igényeknek és rendelkezésre álló forrásoknak megfelelő szakmai előkészítésében, majd a pályázatírás és a benyújtás során.

Megoldásunk

A szakmai tartalom elkészítését is magában foglaló, komplex pályázatkészítési módszertan.

Kulcsszavak
 • ÁROP
 • EKOP
 • Kiemelt projektek
 • H2020
 • ÚSZT
 • FP7
 • Támogatási szerződés
 • Pályázati adatlap
 • Megvalósíthatósági tanulmány

Pályázatmenedzsment

A pályázati folyamatok menedzselésével biztosítjuk a pályázatok eredményes megvalósulását a projekt megkezdésétől egészen a zárásáig. A pályázatírást követően felelősségvállalásunk kiterjed a pályázat teljes életciklusára.

Megoldásunk

Pályázatmenedzsment szolgáltatásunkat a Közreműködő Szervezetekkel, illetve Irányító Hatóságokkal történő folyamatos kapcsolattartás mentén végezzük.

Kulcsszavak
 • EMI
 • Kifizetési kérelmek
 • Előrehaladási jelentések
 • Változásbejelentési kérelmek
 • EU-s Ellenőrzések
 • Fenntartási időszak

Információ menedzsment stratégia kialakítása

Szolgáltatásainkkal biztosítjuk, hogy ügyfeleink számára a sikeres működéshez és irányításához szükséges információk mindig elérhetőek legyenek a megfelelő helyen, a megfelelő időben és a megfelelő minőségben.

Kulcsszavak
 • adat menedzsment
 • információ menedzsment
 • master data management
 • MDM
 • ügyféladat Integráció
 • CDI
 • közös Ügyféltörzs
 • Data Governance Szabályozás
 • Adatvagyon Felmérés
 • Adat Katalógus

Adat minőség menedzsment megoldások bevezetése

Ügyfeleink adatminőségi problémáit a szervezet megfelelő képességeinek kialakításával, illetve az adatminőség célzott, IT megoldásokkal támogatott, hatékony javításával szüntetjük meg.

Megoldásaink

DQM Pro: adatminőség menedzsment megoldás az adatminőség folyamatos vagy kampányszerű javításához, amelyet akár dobozos megoldásként ügyfeleink rendelkezésére tudunk bocsájtani.
DupKer: nagy teljesítményű adat párosító és multiplikáció kereső motor adat integrációs és demultiplikációs problémák megoldásához.
MaJa: adattisztító modul a manuális és félautomatikus javítások hatékony és kontrollált megvalósításához, menedzsmentjéhez.

Kulcsszavak
 • Adatminőség menedzsment
 • DQM
 • Adatminőség audit
 • Adat tisztítás
 • Multiplikációk kiszűrése
 • Adat validációs megoldások
 • Data masking
 • Adatgazdagítás
 • Hatékony manuális adattisztítás
 • DQM Pro
 • DupKer
 • MaJa
 • Data matching
 • Deduplikáció

Adat migráció és validáció megvalósítása

Az éles üzemi működéshez szükséges adatok átkerülését biztosítjuk az új informatikai rendszerekbe az előd-rendszerekből és egyéb adatforrásokból. Módszertanunk és alkalmazott technológiai megoldásaink biztosítják, hogy a migráció az adott időablakon belül, auditálható módon, a megfelelő hatókörrel, a transzformációs szabályoknak és az új informatikai rendszerek adat validációs követelményeinek megfelelően történjen.

Megoldásaink

MET: saját fejlesztésű migráció ellenőrző eszközünk a migrációs hibák hatékony feltárására és elemzésére.

Kulcsszavak
 • Migrációs Stratégia
 • Migráció menedzsment
 • Migrációs keretrendszer
 • Adat migráció megvalósítása
 • Migráció ellenőrzés
 • Migráció validáció

Adattárház megoldások kialakítása

Hatékonyan működő, valós üzleti értéket képviselő adattárház megoldásokat szállítunk, több, mint egy évtizedes adattárház fejlesztési tapasztalataink alapján kialakított szoftver komponensekre és fejlesztési folyamatokra építve.

Megoldásaink

PWM: megoldás adattárházak feldolgozási folyamatainak ütemezésére, optimalizálására és felügyeletére.
MISKA: nagyvállalati infrastruktúrába illeszthető, paraméterezhető adatkarbantartó és adatmenedzsment felület.

Kulcsszavak
 • Adattárház
 • Adatpiac
 • DWH
 • ETL
 • Riporting
 • Elemzés
 • Oracle

BI audit és kiválasztás

Nagyvállalati környezetben jelentős beruházások történtek az adatplatformok, a BI eszközök, illetve a kapcsolódó szervezeti képességek kialakítása terén. Szolgáltatásaink segítségével ügyfeleink feltárhatják a lehetséges fejlesztési területeket a szervezet BI képességeinek javítása érdekében.

Kulcsszavak
 • BI audit
 • DWH audit
 • Adattárház audit
 • BI felmérés
 • Adattárház felmérés

Vizualizáció, adatelemzés és modellezés

Ügyfeleink számára olyan megoldásokat nyújtunk, amelyek segítségével a rendelkezésükre álló adatvagyont rugalmasan és hatékonyan formálhatják versenyelőnyt jelentő információvá.

Kulcsszavak
 • Vizualizáció
 • Dashboard
 • Önkiszolgáló BO
 • Reporting
 • Modellezés
 • Predictive analysis
 • Trendelemzés

Big Data és NoSQL adatplatformok

Megoldást nyújtunk extrém számítási kapacitást igénylő adatfeldolgozásra, illetve nem strukturált adatok kezelésére és a szervezet számára értékes információvá alakítására.

Kulcsszavak
 • big data
 • noSQL
 • nem strukturált adatok feldolgozása
 • nem-relációs adatplatformok

Szoftver minőségbiztosítás és tesztelés

Megoldást kínálunk komplex IT projektek tesztelési stratégiájának kialakításától a robosztus teszt automatizálási megoldások megvalósításáig, annak biztosítására, hogy ügyfeleink a megvalósított változásokat a tervezett ütemben és minőségben vehessék használatba.

Megoldásaink

ATC: fájl alapú tranzakciós rendszerek és WebService-k együttműködésének ellenőrzésére szolgáló alkalmazás.

Kulcsszavak
 • Szoftverminőség
 • Szoftver minőségbiztosítás
 • Webservice tesztelés
 • Tranzakciós rendszer tesztelés
 • Automatizált tesztelés
 • Teszt stratégia
 • Teszt tervezés
 • Manuális tesztelés
 • Tesztmenedzsment
 • TestComplete
 • ALMComplete
 • HP QC
 • HP QTP

Hatékonyságnövelés felhasználói felületek optimalizálásával

Az alkalmazások felhasználói felületének megfelelő kialakításával, illetve újratervezésével, a használhatóságra vonatkozó követelményrendszer és mérési módok testreszabott kialakításával javítjuk a működési hatékonyságot.

Megoldásaink

Clarity Usability Improvement (CUI): módszertani eszközkészlet, amely támogatást nyújt informatikai rendszerek használhatóságának mérésében és javításában.

Kulcsszavak
 • Felhasználói élmény
 • Felhasználói felület
 • Hatékonyságnövelés
 • CUI
 • UIX
 • Usability Improvement

Nagyvállalati rendszerek megvalósítása

Célzott megoldást nyújtunk a nagyvállalati környezetben felmerülő sok-felhasználós, egyedi szoftverfejlesztési igényekre az implementáció gyorsaságára és a tervezett életciklus hosszára vonatkozó elvárások, illetve a nem-funkcionális követelmények figyelembevételével.

Megoldásaink

Bankfióki operatív folyamatokat támogató, 2.000+ felhasználót kiszolgáló, egyedi fejlesztésű front-end alkalmazás.
Regisztrációs és engedélyezési folyamatokat támogató, 1.000+ felhasználót kiszolgáló, BPMS-alapú államigazgatási megoldás.
Egyedi fejlesztésű, 70+ forrásrendszerre kiterjedő, 5.000+ adattáblát tartalmazó, 1.700+ felhasználót kiszolgáló banki adattárház megoldás.

Kulcsszavak
 • Operatív CRM
 • Sok-felhasználós architektúra
 • Front end

Üzleti folyamatok automatizálása

BPM alapú megoldásaink a folyamatok átláthatóságának biztosításával, a megismételhetőség és következetesség javításával, a teljesítmény mérhetőségének és a működés rugalmasságának biztosításával járulnak hozzá az üzleti hatékonyság növeléséhez.

Megoldásaink

Regisztrációs és engedélyezési folyamatokat támogató, 1.000+ felhasználót kiszolgáló, BPMS-alapú államigazgatási megoldás.

Kulcsszavak
 • BPMS
 • BPMN
 • BPM
 • Workflow

Ügyfél információ menedzsment

Ügyfeleinket segítjük abban, hogy felismerjék, hogy milyen valós képességekkel rendelkeznek ügyfél adataik értéket jelentő információvá formálásában, s milyen további lehetőségek rejlenek ezek kihasználásában.

Megoldásaink

Customer Information Flow Analysis (CusIN): módszertani eszközkészlet az ügyfél-információ áramlás elemzése, az ügyféladat ügyfél-információvá alakításához kapcsolódó képességek fejlesztésre.

Kulcsszavak
 • ügyféladat
 • ügyfél információ
 • adatáramlás
 • ügyfél információ áramlás
 • ügyféladat menedzsment
 • információ életciklus menedzsment

Ügyfélélmény menedzsment

Segítjük ügyfeleinket abban, hogy szervezeti-, működési- és technológia fejlesztéseik eredményeképpen testreszabott és jó ügyfélélményt biztosító szolgáltatásokat tudjanak nyújtani ügyfeleik számára.

Megoldásaink

Ügyfélélmény menedzsment (CxM) érettségi modell.

Kulcsszavak
 • ügyfélélmény menedzsment
 • generációs különbségek
 • ügyfélkiszolgálás
 • ügyfélélmény
 • Z generáció
 • X generáció
 • Y generáció

Folyamatmenedzsment-platformok bevezetése

A megfelelő folyamatmenedzsment-platformok bevezetésével hozzásegítjük ügyfeleinket üzleti- és ügyviteli folyamataik automatizálásához és működésük optimalizálásához.

Megoldásunk

Regisztrációs és engedélyezési folyamatokat támogató, 1.000+ felhasználót kiszolgáló, BPMS-alapú államigazgatási megoldás

Kulcsszavak
 • Bonita
 • jBPM
 • BPMS
 • BPM

Alacsony kódolású alkalmazás platformok bevezetése

Újrahasznosítható építőelemekből álló alkalmazás platform bevezetésével jelentősen lerövidítjük a fejlesztések időigényét, így növelve a szervezetek rugalmasságát.

Kulcsszavak
 • Oriana Effector

Szolgáltatás orientált architektúra bevezetése

Ügyfeleinket segítjük abban, hogy szolgáltatás orientált architektúra kialakításával növeljék a vállalati agilitást, a befektetések megtérülési hatékonyságát, valamint csökkentsék az IT szervezet működési költségeit.

Kulcsszavak
 • SOA
 • ESB
 • ROI
 • Stratégia

IT architektúra konszolidáció

Ügyfeleinket segítjük abban, hogy az IT architektúra konszolidációjával növeljék a meglévő informatikai architektúrájuk átláthatóságát, valamint az üzleti igények kiszolgálásának hatékonyságát a működési költségek és kockázatok csökkentésével.

Kulcsszavak
 • Konszolidáció
 • Architektúra

Oracle és Java megoldások

A széles körben elterjedt Oracle és Java technológiákon alapuló, és az iparági sztenderdeknek megfelelő megoldásaink maximálisan igazodnak ügyfeleink igényeihez és informatikai környezetükhöz.

Kulcsszavak
 • Oracle
 • Java
 • Spring

Nyílt forráskódú megoldások

Ha ügyfeleink számára fontos a beszállítói függetlenség és a nagyfokú technológiai kontroll, a megfelelő nyílt forráskódú eszközök alkalmazásával segítjük hozzá szervezetüket céljaik eléréséhez.

Kulcsszavak
 • JBoss
Cégünkről
 

A clarity érthetőséget, átláthatóságot és tisztaságot jelent.
Arra törekszünk, hogy ügyfeleink munkáinkat is ezzel jellemezzék.

A Clarity Consulting 2001-ben alakult magyar tulajdonú, üzleti és informatikai tanácsadásra és nagyvállalati informatikai megoldások megvalósítására szakosodott vállalkozás.

Munkánk során célunk ügyfeleink sikerességének növelése működési folyamataik és a piacon elérhető innovatív technológiai megoldások együttes alakításával. Tevékenységünk megvalósítás és eredmény orientált, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy ügyfeleink számára kizárólag az üzleti eredményeket produkáló, sikeresen bevezetett megoldások és a gyakorlatban is végrehajtható javaslatok jelentenek valódi értéket.

Az ügyfél és a tanácsadó kapcsolatot megerősítik a közös erőfeszítésekből származó sikerek. Munkánk elismeréseként 2015-ben a Clarity Consulting nyerte el a Constantinus Nemzetközi Tanácsadói Díj aranyérmét. A magyar állam vagyonnyilvántartását megújító Országleltár Program keretében, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az Állami Vagyonnyilvántartási Kft. részére, a Clarity Consulting által nyújtott tanácsadói támogatási projekt kapta a kitüntetést.

Egyre égetőbb a globális vízbiztonság kérdésköre

clarity-consulting-kft_fb-post_20161130_budapest-2016-water-summitMint a Magyar Vízipari Klaszter tagja, a Clarity is részt vett kiállítóként a november 28-án megkezdődött háromnapos Budapesti Víz Világtalálkozón. A rendezvényre számos nemzetközi szervezet magas rangú tisztviselője, állam- és kormányfők, miniszterek, az üzleti és tudományos élet jeles képviselői és civilek is ellátogattak.

A Budapest 2016 Water Summit céljául napjaink legégetőbb kérdéseinek és problémáinak megvitatását tűzte ki a vízkezelés, a szennyvízelhelyezés és a fenntartható vízgazdálkodás területeiről. A globális vízbiztonság megőrzése érdekében a világtalálkozó záróakkordjaként elkészült nyilatkozatban számos olyan konkrét akciót fogalmaznak meg, amelyek kiemelten fontosak Magyarország számára is. Ilyenek például a határon átívelő vízügyi együttműködések és a nemzetközi vízügyi intézményrendszer reformja.

Büszkék vagyunk rá, hogy ezen a jelentős eseményen mi is részt vettünk. Számunkra kiemelkedő mozzanat volt, amikor standunkat Áder János Köztársasági Elnök Úr, a Budapesti Víz Világtalálkozó fővédnöke meglátogatta, akivel néhány szót válthattunk a cégünk által kínált megoldásokról.
További részletek a Budapest 2016 Water Summit honlapján olvashatók.
http://www.budapestwatersummit.hu/

Így ünnepeltük meg 15. születésnapunkat!

Az elmúlt pénteken ünnepeltük fennállásunk 15. születésnapját a csodálatos Vogue hajón. Napközben a kollégák változatos szakmai előadásaival tarkítottuk a programot, este pedig igazi szülinapi partit csaptunk, amikor az ünnepi torta és az ajándékok is előkerültek.

Íme, az este során készült képek!

clarity-consulting_szulinapi-party

Te beszélsz FOLYAMATMENEDZSMENT-ül?

A Clarity életében fontos a folyamatos fejlődés, így tudásunkat és tapasztalatainkat időről-időre belső tréningek keretében átadjuk egymásnak.
A rövid hétvégét kihasználva munkatársaink egy gyakorlatorientált Folyamatmenedzsment képzésen vettek részt, ahol Tihanyi Noémi és Veres Mátyás kollégáink segítségével betekintést nyerhettek a résztvevők a szervezeti folyamatok titkaiba.

Bpmn tréning

IT-Business Award 2016 díjas a Clarity Consulting ErgonomX módszertana

Az IT-Business Publishing (ITB) 2016. augusztus 31-én tartotta meg hagyományos üzleti estélyét, melyen több mint 250 felsővezető vett részt. Az esemény keretében került sor az ITB által alapított díjak átadására.

A Clarity Consulting ErgonomX módszertana nyerte el az IT-Business Award 2016 díjat, projektfejlesztés kategóriában.

A díjhoz ezúton is gratulálunk Fábián Zoltán és Kiss Tamás kollégánknak, illetve minden résztvevő munkatársunknak!

ErgonomX weboldala: http://ergonomx.hu

További részletek a pályázatról: http://www.itbusiness.hu/Fooldal/event/esemenyek_rovat/INSIDE_ITB_2016/Leadership_award_2016/gyoztesek_2016.html

ergonomx-itb01 ergonomx-itb02 ergonomx-itb03 ergonomx-itb05

Újabb sikeres K + F pályázat

A Clarity Consulting - Szeged Software Zrt. közös K +F pályázata elnyerte az igényelt támogatást a GINOP-2.1.1-15 programban.

A GINOP-2.1.1-15 felhívás mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységeinek támogatását tűzte ki célul. A pályázaton 247 jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kifejlesztését célzó projekt kapott vissza nem térítendő pénzbeli támogatást, összesen 68 milliárd forint értékben.

A Clarity Consulting által vezetett konzorcium a „Módszertan és eszközkészlet kialakítása adatbázis- és rendszer-architektúrák elemzésére az informatikai alkalmazások továbbfejlesztésének és piaci lehetőségeinek szélesítése érdekében” című projektjével került a sikeres pályázók közé.

Részletek a pályázatról: http://nkfih.gov.hu/…/europai-u…/vallalatok-kfi-tevekenysege

sikereskfpalayazat

Clarity a munkatársaink szemszögéből

 • Komplex, országos szinten is jelentős tanácsadási és megvalósítási projektekben kihívást jelentő, izgalmas feladatok
 • Folyamatos szakmai fejlődés és tanulás Magyarország egyik legjobb tanácsadó cégénél
 • Professzionalizmus, megbízhatóság, ügyfélközpontúság
 • Termék és szolgáltatás fejlesztés
 • Jó csapat, rendezvények
 • Tehetséges fiatalok és kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező, a piacon elismert tanácsadók és informatikai szakemberek
 • Kiváló, dinamikus, újdonságokra és innovatív megoldásokra nyitott csapat
 • Tudásmegosztás és támogatás
 • Karrierlehetőség
 • Versenyképes jövedelem, bónusz, juttatások, cafeteria
 • Képzések, tréningek, szakmai tudásmegosztó fórumok, szakmai címek, konferenciák
 • CSR és Zöld Iroda

 

SZEGED/Junior adatbázisfejlesztő

Fő feladatköre:
Adatbázisok és adattárházak refaktorálása, tervezési minőségük ellenőrzése kapcsán indított kutatás-fejlesztési projektben való részvétel.

Amit várunk:

 • Minimum 1 év PL/SQL programozási tapasztalat
 • Oracle adatbázis-kezelő ismerete
 •  Angol nyelvtudás
 • Minőségi megoldásokra törekvés
 • Hajlandóság az igényes dokumentálásra
 • Rugalmasság, strukturáltság, logikus gondolkodás
 •  Csapatjátékos
 • Dinamikus fejlődés iránt igény

A jelentkezés során előny lehet:

 • Microsoft SQL tapasztalat
 • MongoDB áttekintő jellegű ismerete
 • Érdeklődés az automatizált tesztelés iránt
 •  Munkatapasztalat nagyvállalati környezetben
 • Java EE programozási ismeret, tapasztalat (Spring)
 •  Alkalmazás-szerverek (jBoss, Weblogic, Tomcat) telepítése, üzemeltetése területén szerzett tapasztalat
 • Frontend-fejlesztési ismeretek (HTML, CSS, Vaadin)
 • Linux felhasználói szintű ismerete

SZEGED/Senior adatbázisfejlesztő

Fő feladatköre:
Adatbázisok és adattárházak refaktorálása, tervezési minőségük ellenőrzése kapcsán indított kutatás-fejlesztési projektben való részvétel.

Amit várunk:

 • Minimum 3-5 év Oracle PL/SQL programozási tapasztalat nagyvállalati környezetben
 • Relációs adatbázistervezési tapasztalat
 • Verziókezelő rendszerek ismerete (pl. SVN)
 • Angol nyelvtudás
 • Nagyvállalati szintű megoldásokra törekvés
 • Hosszútávon működő, minőségi megoldásokra törekvés
 • Rugalmasság, strukturáltság, logikus gondolkodás
 •  Önálló munkavégzés, teherbírás
 • Csapatjátékos

A jelentkezés során előny lehet:

 • Microsoft SQL tapasztalat
 •  MongoDB áttekintő jellegű ismerete
 • Java EE programozási ismeret, tapasztalat (Spring)
 • Alkalmazás-szerverek (jBoss, Weblogic, Tomcat) telepítése, üzemeltetése területén szerzett tapasztalat
 • Frontend-fejlesztési ismeretek (HTML, CSS, Vaadin)
 • Linux felhasználói szintű ismerete

SZEGED/Senior frontend-fejlesztő

Fő feladatköre:
Adatbázisok és adattárházak refaktorálása, tervezési minőségük ellenőrzése kapcsán indított kutatás-fejlesztési projektben való részvétel.

Amit várunk:

 • Minimum 3-5 év Java EE fejlesztési tapasztalat nagyvállalati környezetben (backend és frontend oldalon egyaránt)
 • Verziókezelő rendszerek ismerete (pl. SVN)
 • Java EE technológiák ismerete (EJB, JSF, Webservices, JPA / Hibernate)
 • Webes technológiák ismerete (XHTML, CSS, Javascript, Vaadin)
 • Oracle SQL és PL/SQL áttekintő jellegű, de fejlődőképes ismerete
 • Angol nyelvtudás legalább írásban
 • Hosszútávon működő, minőségi megoldásokra törekvés
 • Önálló munkavégzés

A jelentkezés során előny lehet:

 • Oracle Weblogic, jBoss vagy Tomcat tapasztalat (telepítés, környezetépítés)
 • Meteor framework ismerete
 • Erős Oracle PL/SQL ismeretek (nagyvállalati környezetben)
 • Technológiai ismeretek: Eclipse, Spring, Maven, jUnit,  JAX-WS, JDBC, Quartz, IceFaces
 • Linux felhasználói szintű ismerete

SZEGED/Tech lead / csoportvezető

Fő feladatköre:
Adatbázisok és adattárházak refaktorálása, tervezési minőségük ellenőrzése kapcsán indított kutatás-fejlesztési projektben való részvétel.

Amit várunk:

 • Java EE technológiák áttekintő jellegű ismerete nagyvállalati környezetben
 • Webes technológiák áttekintő jellegű ismerete (XHTML, CSS, Javascript, Vaadin)
 • Oracle PL/SQL programozás és adatbázis-tervezés mély ismerete
 • Verziókezelő rendszerek ismerete (pl. SVN)
 • Angol nyelvtudás
 • Hosszútávon működő, minőségi megoldásokra törekvés
 •  Önálló munkavégzés
 •  2-5 fős fejlesztőcsapat vezetésében szerzett tapasztalat (feladatkiosztás, specifikációk összefogása, release menedzsment. code review, mentorlás)

A jelentkezés során előny lehet:

 • Erős Java EE ismeretek (zöldmezős alkalmazás tervezése)
 • Devops gyakorlat iránti érdeklődés
 • Linux felhasználói szintű ismerete

SZEGED/IT asszisztens

Fő feladatköre:
Adatbázisok és adattárházak refaktorálása, tervezési minőségük ellenőrzése kapcsán indított kutatás-fejlesztési projektben való részvétel.

Amit várunk:

 • Programozási alapismeretek (Java, Oracle SQL)
 • Technológiai alapismeretek (XHTML, CSS, Javascript, SVN)
 • Széleskörű érdeklődés az informatika különböző területei iránt (fejlesztés, tesztelés, dokumentálás, ergonómia, termékfejlesztés, rendszeradminisztráció)
 • Angol nyelvtudás

 

Tanácsadó gyakornok

Fő feladatköre:

Változatos, egyre nehezedő szakmai feladatok megvalósítása izgalmas, szakmai kihívást jelentő vezetési és / vagy informatikai tanácsadási projektekben.

Amit várunk:

 • folyamatban levő felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) tanulmányok informatikai és/vagy gazdasági területen (diploma várható megszerzése 1 éven belül)
 • hetente minimum 30 óra rendelkezésre állás
 • legalább tárgyalóképes angol nyelvtudás
 • strukturáltság, logikus gondolkodás
 • határozott fellépés
 • rugalmasság
 • jó humorérzék nehéz helyzetekben is
 • kiváló interperszonális /kommunikációs készség
 • csapatmunka és önálló munkavégzés a helyzetnek megfelelően
 • igény a gyors fejlődésre, a változatosság szeretete

A jelentkezés során előnyt jelent

 • diákszervezetekben végzett munka
 • korábbi munkatapasztalat

Fejlesztő gyakornok

Fő feladatköre:

Változatos, egyre nehezedő fejlesztési feladatok megvalósítása izgalmas, szakmai kihívást jelentő üzleti alkalmazás-fejlesztési projektekben.

Amit várunk:

 • folyamatban levő felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) tanulmányok informatikai területen (diploma várható megszerzése 1 éven belül)
 • hetente minimum 30 óra rendelkezésre állás
 • angol nyelvtudás
 • minőségi megoldásokra törekvés
 • hajlandóság az igényes dokumentálásra
 • rugalmasság, logikus gondolkodás
 • jó humorérzék nehéz helyzetekben is
 • önálló munkavégzés, teherbírás
 • igény a gyors fejlődésre

A jelentkezés során előnyt jelent

 • Oracle SQL és PL/SQL és / vagy Java technológiák áttekintő jellegű, de fejlődőképes ismerete
 • korábbi munkahelyen megszerzett vagy hobbyként végzett fejlesztési tapasztalat
 • korábbi munkatapasztalat nagyvállalati környezetben

 

Tanácsadó

Fő feladatköre:

Változatos, egyre nehezedő szakmai feladatok megvalósítása izgalmas, szakmai kihívást jelentő, komplex vezetési és / vagy informatikai tanácsadási projektekben.

Amit várunk:

 • felsőfokú főiskolai és/vagy egyetemi gazdasági és/vagy informatikai és/vagy mérnöki végzettség
 • legalább tárgyalóképes angol nyelvtudás
 • strukturáltság, logikus gondolkodás
 • határozott fellépés
 • rugalmasság
 • jó humorérzék nehéz helyzetekben is
 • kiváló interperszonális /kommunikációs készség
 • csapatmunka és önálló munkavégzés a helyzetnek megfelelően
 • igény a gyors fejlődésre, a változatosság és a kihívások szeretete

A jelentkezés során előnyt jelent

 • tanácsadás területén szerzett gyakorlat
 • pénzügyi és / vagy telekommunikációs és / vagy államigazgatási szektorban szerzett tapasztalat
 • részvétel projektek megvalósításában

Vezető tanácsadó

Fő feladatköre:

Közreműködés komplex, szakmai kihívást jelentő vezetési és / vagy informatikai tanácsadási projektek tervezési, megvalósítási, szakmai- és projektmenedzsment feladataiban.

Amit várunk:

 • felsőfokú főiskolai és/vagy egyetemi gazdasági és/vagy informatikai és/vagy mérnöki végzettség
 • minimum 4-6 év tapasztalat üzleti és / vagy informatikai projektek megvalósításában
 • vezetési és / vagy informatikai tanácsadóként szerzett jártasság (minimum 3-4 év)
 • kisebb (2-3 fős) projektek menedzselésében, szakmai vezetésében gyakorlat (minimum 2-3 projekt sikeres vezetése)
 • legalább tárgyalóképes angol nyelvtudás
 • strukturáltság, logikus gondolkodás
 • határozott fellépés
 • rugalmasság
 • jó humorérzék nehéz helyzetekben is
 • kiváló interperszonális /kommunikációs készség
 • csapatmunka és önálló munkavégzés a helyzetnek megfelelően
 • igény a gyors fejlődésre, a változatosság és a kihívások szeretete

A jelentkezés során előnyt jelent

 • pénzügyi és / vagy telekommunikációs és / vagy államigazgatási szektorban szerzett tapasztalat
 • tanácsadó cégnél az üzletfejlesztésben és presales feladatokban szerzett jártasság

 

Junior Java fejlesztő

Fő feladatköre:

Üzleti alkalmazások fejlesztésében való közreműködés (frontend és backend oldalon egyaránt): meglévő fejlesztések támogatása, hibák felderítése és javítása, alkalmazás-verziók kezelése.

Amit várunk:

 • felsőfokú főiskolai és/vagy egyetemi informatika végzettség
 • Java programozási tudás (akár saját projekt)
 • verziókezelő rendszerek ismerete (pl. SVN)
 • Java EE technológiák ismerete (EJB, JSF)
 • webes technológiák ismerete (XHTML, CSS, JavaScript)
 • angol nyelvtudás
 • ügyfélorientált gondolkodásmód és a fejlett nagyvállalati rendszerekhez kapcsolódó érdeklődés és/vagy tudás
 • minőségi megoldásokra törekvés
 • hajlandóság az igényes dokumentálásra
 • rugalmasság, strukturáltság, logikus gondolkodás
 • jó humorérzék nehéz helyzetekben is
 • önálló munkavégzés, teherbírás
 • igény a gyors fejlődésre
 • rugalmas rendelkezésre állás (projektmunka, ügyelet)

A jelentkezés során előnyt jelent

 • korábbi munkatapasztalat nagyvállalati környezetben
 • projekttapasztalat
 • adatmodell-tervezési gyakorlat
 • Oracle PL/SQL, Weblogic tudás/tapasztalat
 • Linux platform ismerete
 • technológiai ismeretek: Eclipse, Spring, Maven, jUnit, JAX-WS, JDBC, Quartz, IceFaces

Senior Java fejlesztő

Fő feladatköre:

Üzleti alkalmazások fejlesztésében való közreműködés (frontend és backend oldalon egyaránt): fejlesztési feladatok szakmai vezetése, megvalósítása, meglévő fejlesztések támogatása, hibák felderítése és javítása, alkalmazás-verziók kezelése.

Amit várunk:

 • felsőfokú főiskolai és/vagy egyetemi informatikai végzettség
 • minimum 3-4 év Java-fejlesztési tapasztalat nagyvállalati környezetben (frontend / backend oldalon egyaránt)
 • verziókezelő rendszerek ismerete (pl. SVN)
 • Java EE technológiák ismerete (EJB, JSF, Webservices, JPA / Hibernate)
 • webes technológiák ismerete (XHTML, CSS, Javascript)
 • Oracle SQL és PL/SQL áttekintő jellegű, de fejlődőképes ismerete
 • angol nyelvtudás
 • ügyfélorientált gondolkodásmód és a fejlett nagyvállalati rendszerekhez kapcsolódó érdeklődés és/vagy tudás
 • hosszútávon működő, minőségi megoldásokra törekvés
 • hajlandóság az igényes dokumentálásra
 • rugalmasság, strukturáltság, logikus gondolkodás
 • jó humorérzék nehéz helyzetekben is
 • önálló munkavégzés, teherbírás
 • igény a gyors fejlődésre
 • rugalmas rendelkezésre állás (projektmunka, ügyelet)

A jelentkezés során előnyt jelent

 • Oracle Weblogic tapasztalat (telepítés, környezetépítés)
 • erős Oracle PL/SQL ismeretek (nagyvállalati környezetben)
 • szoftverarchitektúra- és adatmodell-tervezési gyakorlat
 • technológiai ismeretek: Eclipse, Spring, Maven, jUnit, JAX-WS, JDBC, Quartz, IceFaces
 • szoftverkomponensek (LDAP, SSO)
 • Linux platform ismerete

 

Junior Adatbázis fejlesztő

Fő feladatköre:

Részvétel komplex, nagyvállalati alkalmazások tervezésében, megvalósításában, fejlesztésében, tesztelésében és dokumentálásában.

Amit várunk:

 • felsőfokú főiskolai és/vagy egyetemi informatikai végzettség
 • PL/SQL programozási tudás (adatbázis alapú rendszerek tervezésében és/vagy kódolásában)
 • Oracle adatbázis-kezelő ismeret
 • angol nyelvtudás
 • ügyfélorientált gondolkodásmód és a fejlett nagyvállalati rendszerekhez kapcsolódó érdeklődés és/vagy tudás
 • minőségi megoldásokra törekvés
 • hajlandóság az igényes dokumentálásra
 • rugalmasság, strukturáltság, logikus gondolkodás
 • jó humorérzék nehéz helyzetekben is
 • önálló munkavégzés, teherbírás
 • igény a gyors fejlődésre
 • rugalmas rendelkezésre állás (projektmunka, ügyelet)

A jelentkezés során előnyt jelent

 • részvétel adattárház fejlesztésében
 • projekttapasztalat pénzügyi és/ vagy államigazgatási szektorban
 • korábbi munkatapasztalat nagyvállalati környezetben
 • Java programozási ismeret, tapasztalat

Senior Adatbázis fejlesztő

Fő feladatköre:

Részvétel komplex, nagyvállalati alkalmazások tervezésében, megvalósításában, fejlesztésében, tesztelésében és dokumentálásában.

Amit várunk:

 • felsőfokú főiskolai és/vagy egyetemi informatikai végzettség
 • minimum 3-4 év Oracle PL/SQL programozási tapasztalat (adatbázis alapú rendszerek tervezésében és/vagy kódolásában)
 • verziókezelő rendszerek ismerete (pl. SVN)
 • angol nyelvtudás
 • ügyfélorientált gondolkodásmód és a fejlett nagyvállalati rendszerekhez kapcsolódó érdeklődés és/vagy tudás
 • hosszútávon működő, minőségi megoldásokra törekvés
 • hajlandóság az igényes dokumentálásra
 • rugalmasság, strukturáltság, logikus gondolkodás
 • jó humorérzék nehéz helyzetekben is
 • önálló munkavégzés, teherbírás
 • igény a gyors fejlődésre
 • rugalmas rendelkezésre állás (projektmunka, ügyelet)

A jelentkezés során előnyt jelent

 • részvétel adattárház fejlesztésében
 • projekt megvalósításában szerzett tapasztalat pénzügyi és/ vagy államigazgatási szektorban
 • Java programozási ismeret, tapasztalat

 

Jelentkezés menete

Ha a fentiek felkeltették az érdeklődésedet, és szívesen csatlakoznál csapatunkhoz, akkor küldd el magyar és angol nyelvű fényképes önéletrajzodat és motivációs leveledet a job@clarity.hu e-mail címre!

Főbb ügyfeleink
 
Kapcsolat
 
1145 Budapest, Erzsébet Királyné útja 29/b. +36 (1) 422 3030 +36 (1) 422 3032
© 2001- 2016Clarity Consulting Kft.,
Minden jog fenntartva